Odd Fellow Logens bygning i Ebeltoft.
 
 

Hvad foregår i en loge?

En logeaften er opdelt i to dele: Logemødet og et efterfølgende selskabeligt samvær, under ledelse af henholdsvis overmesteren og undermesteren.

 

Selve logemødet afholdes i logesalen efter en særlig dagsorden, afhængig af om det er et almindeligt møde eller et møde med tildeling af en af Ordenens grader.

 

Hvem er med i loge?

Det er ganske almindelige mennesker – kvinder som mænd – fra det danske samfund.

 

Er det en hemmelig orden?

Svaret er NEJ. Kun dens ritual og visse tegn og pasord holdes hemmeligt, fordi man anser det for rettest, at det, som er personligt værdifuldt for medlemmerne, ikke udsættes for udenforståendes kritik.

 

Mere om logerne og hvad vi beskæftiger os med.

Vi tilstræber at vore møder har et indhold af etisk karakter. Det sker f. eks. ved indlæg og gennem vort gradearbejde.

 

Grader betyder trin, og vi får således en trinvis indføring i og belæring om Ordenens etik.

Sang, musik og indlæg - betragter vi som vigtige dele af ethvert logemøde også under det efterfølgende selskabelige samvær, hvor vi hygger os og nyder et beskedent traktement.

 

Dette samvær medvirker til at alle lærer hinanden bedre at kende.

 
* Loge 96 Hasnæs, Øster Allé 7, 8400 Ebeltoft. Telefon mødested: 86 34 24 69 * Telefon webmaster: Bjørn Helmer, 51 51 75 22 *
Lav din egen hjemmeside med mono.net