Odd Fellow Logens bygning i Ebeltoft.
 

Overmester Ole Brus Sørensen

Fotografier af logens brødre klik her.

 

Loge nr. 96 "Hasnæs"

Odd Fellow Ordenens historie i Ebeltoft

Loge nr. 32 "Esbern Snare", Aarhus, får i 1913 en broder fra Ebeltoft. I løbet af 1920'erne kommer et par stykker mere, og også i 1930'erne er der en tilgang af nye brødre fra Ebeltoft til logen.

Efter krigen fortsætter tilgangen og alle brødre fra Ebeltoft optages i Loge nr. 32.

I 1948 dannes logeforeningen "Hasnæs", hvilket yderligere øger tilgangen af nye brødre fra Ebeltoftområdet.

I 1973 fejrer logeforeningen "Hasnæs" sin 25 års stiftelsesdag, og foreningen har efterhånden fået så mange brødre, at man med tilslutning af brødre fra Logeforeningen "Søren Kanne", Grenå, kan blive ca. 30 brødre og altså nok til at danne en ny loge.
Arbejdet hermed går i gang, og med Storlogens tilladelse og bistand går arbejdet hurtigt mod målet, og der bygges et nyt hus til logens brug.

Den 9. marts 1974 indvies lokalerne til ordensbrug og Loge nr. 96 "Hasnæs" installeres under deltagelse af mange brødre fra Loge nr. 32 "Esbern Snare, som også må stille med en ex-mester. Ingen af embedsmændene i den nye loge havde tidligere beklædt et valgembede.

De følgende år bliver meget vanskelige, ikke mindst som en følge af en ugunstig prioritering af den nye ejendom. Brødrene må yde meget store bidrag til driften, og dette forhold er med til at hæmme tilgangen af nye brødre.

Efter en række meget svære år, hjælper storlogen omkring 1990 med et lån, så der opnås en fornuftig økonomisk situation, og brødrene spares for til stadighed at skulle drøfte økonomiske forhold.

Ved indgangen til året 1996 arbejdes der stabilt i logen, og der har over de seneste 2 år været en flot fremgang, således at antallet af brødre nu er på 51. 
 

Ove Mynderup

Kgl. operasanger Ove Mynderup underholdt i logen den 30. marts 2017 - klik her for fotos.
* Loge 96 Hasnæs, Øster Allé 7, 8400 Ebeltoft. Telefon mødested: 86 34 24 69 * Telefon webmaster: Bjørn Helmer, 51 51 75 22 *
Lav din egen hjemmeside med mono.net